• Bellavista Illa, Jaume banner

Bellavista Illa, Jaume - Inic

Presentació

Bellavista Illa, Jaume és un despatx d’arquitectura obert de fa més de 50 anys al centre de Granollers. El treball que ofereix aquest despatx es tot el treball tècnic necessari per a la realització d’obres d’edificació i urbanització.


El nostre treball abarca desde la identificació del sol, (finques, solars, parcel•les), medició, topografia, qualificació, planejament, ordenació, redacció del projecte d’edificació, residencial, comercial, industrial o d’equipament públic, seguiment i control de l’execució i del cost econòmic de l’obra fins a la ocupació i utilització a que vagi destinada.

Serveis

En sol urbanitzable treballem en tot el procés per a la transformació en sol urbà edificable.
Redacció del planejament, reparcel•lació o compensació, redacció dels projectes d’urbanització i direcció i control d’execució i dels costos de les obres fins a la recepció definitiva.


Treballem per particulars, empreses promotores i administracions públiques.
Completem la nostra feina amb la gestió per a la tramitació i execució de les obres, com son la tramitació de llicències municipals, llicències en organismes oficials de la Generalitat, de l’Estat i altri que s’hagin d’obtenir per l’obra que s’ha d’executar.